ipwf

Insamlingsstiftelsen för prader willi forskning

Ge barn med Prader Willi bättre framtidsutsikter!


Stiftelsen startades av föräldrar till barn med Prader Willi Syndrom (PWS) med förhoppningen att få igång svensk forskning och för att på så vis ge alla barn som föds med PWS bättre framtidsutsikter och en chans till ett självständigt liv.