.

Forskning

Vi vill

gennom att finansiera och få igång svensk forskning kring Prader-Willi syndrom kunna ge alla barn som föds med Prader-Willi Syndrom bättre framtidsutsikter och en chans till ett självständigt liv.


Ansök om forskningsanslag

Ansök om forskningsmedel för 2022 senast 31 december 2021

Kontakt för frågor om forskning

info@ipwf.se