Forskningsrådet

Styrelsen har utsett ett forskningsråd med särskild expertis inom fältet Prader-Willi Syndrom

Rådets uppgift är:

  1. Behandla ansökningar om forskningsmedel
  2. Ge förslag till styrelsen gällande tilldelning av forskningsmedel. Styrelsen fattar därefter beslut om vilka forskningsprojekt som tilldelas anslag.

Martin Ritzén

Martin Ritzén är professor emeritus vid Institutionen för Kvinnors och Barns Hälsa vid Karolinska Institutet och tidigare överläkare vid Astrid Lindgrens Barnsjukhus.

Hans särskilda kliniska kompetensområde rör barn och ungdomar med endokrina (hormonella) sjukdomar och avvikelser.

Han är grundare av och fram till pensionen chef för den barnendokrinologiska verksamheten där.

Birgitta Böhm

Birgitta Böhm är disputerad barnpsykolog, specialist i neuropsykologi och ansluten till institutionen för Kvinnors och Barns Hälsa vid Karolinska Institutet.

Birgitta har arbetat som klinisk psykolog vid Karolinska Sjukhusets barnklinik med utredningar och uppföljningar av barn med utvecklingsproblem och behov av stödinsatser.

Hon har arbetat med frågeställningar hos barn från olika diagnosgrupper, däribland Prader-Willi syndrom och nu senast för tidigt födda barn. Aktuellt är också undervisning och forskarhandledning.