Sök forskningsanslag

Här hittar du all information och nödvändiga blanketter för att kunna ansöka om forskningsmedel från Insamlingsstiftelsen för Prader-Willi forskning

Sista ansökningsdatum för år 2023 är 31 december 2022

Blanketter och styrdokument


Blanketter


Styrdokument


Så behandlas din ansökan

Insamlingsstiftelsen forskningsråd väljer i samråd med styrelsen vem som får tilldelade medel.

Läs mer om forskningsrådet här.

Inkomna ansökningar behandlas konfidentiellt och registreras och bereds av Insamlingsstiftelsen för Prader-Willi forskning. De behandlas sedan av stiftelsens Forskningsråd som föreslår stiftelsens styrelse tilldelning av forskningsmedel. Därefter fattar styrelsen beslut om vilka projekt som tilldelas anslag.

Besked om beviljade anslag meddelas under maj månad och offentliggörs i samband med Stiftelsens stämma.

Beslutet kan inte överklagas.